0
Košarica

V košarici ni izdelkov.

Politika zasebnosti

Ta pravila varstva zasebnosti veljajo za vsakogar, ki se skladno z uporabo spletnega butika AMAREEN (www.amareen.si) šteje za uporabnika, vključno s podstranmi. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletni butik AMAREEN. Z uporabo spletnega butika AMAREEN uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko zasebnosti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V spletnem butiku AMAREEN (v nadaljevanju: prodajalec) spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2016/679), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Politika zasebnosti in interni akti prodajalca).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je AMAREEN, Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, Evropa, davčna številka SI98130161 (družba je davčni zavezanec), matična številka 8657122000, vpisana pri Okrožnem sodišču Ljubljana dne 9.6. 2020, številka vpisa družbe v sodni register Srg 2020/15572, poslovni račun odprt pri SKB BANKA d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija, IBAN SI56 0310 4100 0830 772, BIC (SWIFT) SKBASI2X.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Prodajalec se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, uporabljeni v skladu s to Politiko zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih in v primeru elektronskih novic.

Za pošiljanje elektronskih novic prodajalec uporablja spletno platformo AMAREEN, na kateri so shranjeni osebni podatki za pošiljanje elektronskih novic, in sicer sledeči osebni podatki: elektronski naslov, ime, priimek. Spletni butik AMAREEN v svojih Pogojih poslovanja in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Uredbe (EU) 2016/679 in potrjuje, da njihove storitve gosti certificiran center za shranjevanje podatkov, ki se nahaja v Franciji (Evropska unija). Center za shranjevanje podatkov ima varnostni certifikat za shranjevanje informacij (ISO 27001).

Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Vselej se lahko prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt s prodajalcem (osebno, preko elektronske pošte, preko telefona, digitalnih družbenih omrežij ali preko spletnih obrazcev). V sklopu teh namenov se zbira in obdeluje predvsem naslednje podatke:  elektronski naslov, ime, priimek, podjetje, davčna številka, naslov, kraj, poštno številko in telefonsko številko. V sklopu posameznih namenov se lahko zbirajo in obdelujejo tudi dodatni podatki, kar je navedeno v nadaljevanju pri vsakem posameznem namenu.

Prodajalec ne izvaja profiliranja posameznikov ali izključno avtomatiziranega sprejemanja odločitev, ki bi imela pravne učinke v zvezi z vami ali bi na vas drugače znatno vplivala.

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

Za potrebe izpolnitve naročila:

Prodajalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, predračunov, računov) in ostalo komunikacijo s kupcem. Podatki uporabnika v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. V primeru, da uporabnik v spletnem butiku AMAREEN odda naročilo, se avtomatsko prijavi tudi na elektronske novice.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Informiranje o ponudbi storitev in aktualni vsebini, ki je povezana s storitvami  (Prijava na elektronske novice):

V spletnem butiku AMAREEN se lahko naročite na prejemanje obvestil in informacij o naših izdelkih in aktualni vsebini, ki jo bomo objavljali v spletnem butiku AMAREEN. V ta namen vas lahko prodajalec obvešča o novostih iz svoje ponudbe izdelkov, o morebitnih akcijah ali o nagradnih igrah, ki so neposredno vezane na prodajalca.

Informiranje o ponudbi izdelkov in aktualni vsebini lahko izvajamo preko naslednjih komunikacijskih kanalov: elektronske pošte, Facebooka in drugih družabnih omrežij.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim obveščanjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Uspešnost, učinkovitost in varnost delovanja informacijskih sistemov ter spletne strani:

Ob vsakem obisku spletnega butika AMAREEN se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, obiskana podstran, čas in trajanje obiska  ipd.). V sklopu teh namenov spletni butik AMAREEN uporablja piškotke, katerih narava je podrobneje predstavljena v Politiki uporabe piškotkov v spletnem butiku AMAREEN. Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov v spletnem butiku AMAREEN za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov.

Za spremljanje uporabe spletnega butika AMAREEN uporabljamo orodje Google analytics. Spletno analitiko uporabljamo za lastne namene in je ključna za načrtovanje izboljšav spletnega butika AMAREEN. V nastavitvah storitve imamo onemogočeno kakršnokoli deljenje podatkov z Googlom, ostalimi Google storitvami ter tretjimi osebami. Za večjo zasebnost je vključena tudi anonimizacija IP naslovov.

Prodajalec s svojimi zaposlenimi tako zbrane podatke obdeluje, pri čemer jih ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Družbena omrežja, spletne storitve in pripadajoči vtičniki

Prodajalec v spletnem butiku AMAREEN uporablja vtičnike Facebook in Instagram, ki vam omogočajo uporabo funkcij teh družbenih omrežij oziroma ponudnikov vsebin (primeroma kot všečkanje, objavljanje sporočil,  povezovanje, deljenje in javno objavljanje vsebin, ogled video zapisov, pregledovanje zemljevidov ter določanje lokacije prodajalca).

V primeru uporabe vtičnikov se vzpostavi neposredna povezava s strežniki teh družbenih omrežij oziroma s ponudniki storitev. Del podatkov o uporabi storitev preko strani, ki jo upravlja prodajalec, se deli s ponudniki teh storitev in se, odvisno od nastavitev, lahko obdeluje za nadaljnje namene, vključno za namene oglaševanja in neposrednega trženja. V odvisnosti od nastavitev pri uporabi teh posameznih družbenih omrežij, se v posamezno družbeno omrežje posreduje tudi del vaših osebnih podatkov (na primer elektronski naslov, vaša identiteta v okviru posameznega družbenega omrežja, IP naslov, vaša lokacija, seznam prijateljev in podobno).

Podrobnejše informacije o namenih in obsegu obdelovanja osebnih podatkov s strani ponudnikov teh strani, lahko pridobite neposredno pri ponudnikih teh storitev, upravljavcih teh družbenih omrežij oziroma neposredno v okviru teh družbenih omrežij.

Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito vaših osebnih podatkov v okviru navedenih družbenih omrežij, spletnih storitev ter vseh njim pripadajočih spletnih mestih.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru njihovih pristojnosti in nalog se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

  • uslužbencem prodajalca,
  • ponudniku poštnih storitev (ime, priimek, naslov),
  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru upravljanja in vzdrževanja programske in strojne opreme,
  • administratorju oziroma skrbniku spletnega butika AMAREEN, Facebook-a ali drugih družbenih omrežij,
  • državnim organom nadzora nad našim poslovanjem glede na njihove področne zakonske pristojnosti.

Prodajalec posebno pozornost namenja izbiri in nadzoru pogodbenih partnerjev, ki delujejo kot obdelovalci osebnih podatkov v primerih, ko je za izvedbo njihove storitve potreben dostop do osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci so zavezani slediti našim navodilom, njihova primernost za izvajanje obdelav pa je predmet naših periodičnih pregledov. Pogodbeni obdelovalci vaših osebnih podatkov na smejo obdelovati za druge namene, po izpolnitvi namena obdelave ali ob zaključku pogodbenega razmerja pa so podatki izbrisani.

Prodajalec se zavezuje, da vaših osebnih podatkov, ki jih zbere za svoje namene, ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe

Prodajalec zagotavlja, da vaše podatke hrani le toliko časa in v obsegu, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni oziroma do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov ter namenov obdelave.

Vaši kontaktni podatki za namen informiranja o ponudbi storitev (Prijava na elektronske novice) se hranijo in obdelujejo do preklica. Podatki o vašem soglasju se hranijo do zaključka koledarskega leta po izpolnjenih 5 letih po preklicu privolitve.

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki izbrišejo.

Način varstva vaših podatkov

Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete, prav tako bo prodajalec storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Pravice posameznika

Prodajalec  zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Če ste mlajši od 15 let, ne morete podati veljavne privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem primeru mora z obdelavo vaših osebnih podatkov soglašati eden od staršev oziroma skrbnik.

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov AMAREEN, Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, Evropa ali preko elektronskega naslova hello@amareen.si. Na navedena kontaktna naslova lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Odjava od prejemanja elektronskih novic:

Če obvestil o elektronskih novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: hello@amareen.si. Posameznik lahko ugovor glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo prodajalec nemudoma izvedel vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo (EU) 2016/679.

Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri prodajalcu:

  • elektronski naslov: hello@amareen.si,
  • telefonska številka: 00386 31 345 000.

VELJAVNOST

Politiko zasebnosti prodajalca bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Politika zasebnosti prodajalca je objavljena v spletnem butiku AMAREEN in velja od 1. novembra 2020 dalje.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletnem butiku AMAREEN. Kljub temu se lahko lastnosti izdelka, roki dobave ali cene spremenijo tako hitro, da prodajalec včasih ne uspe popraviti podatkov v spletnem butiku AMAREEN. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od dogovora o vsebini oddanega naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Prodajalec si pridržuje pravico onemogočiti spletni butik AMAREEN ali onemogočiti dostop do njega zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočanje ali oviro za uporabo spletnega butika AMAREEN. V primeru tehničnih težav v spletnem butiku AMAREEN si prodajalec pridržuje pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica naročila bo kupec obveščen v najkrajšem možnem času in seznanjen z nadaljnjimi koraki.

Kupec mora sam zagotoviti ustrezno zaščito opreme pred dostopom do spletnega butika AMAREEN in uporabo le-te. Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo v spletnem butiku AMAREEN (elektronski naslov, geslo).

PRITOŽBE IN SPORI

Pritožba se odda preko elektronskega naslova reklamacije@amareen.si ali preko navadne pošte na kontaktni naslov prodajalca: AMAREEN, Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, Evropa. Postopek obravnave pritožbe je zaupen in obsega: sprejem pritožbe, preverjanje pritožbe, obravnavo pritožbe in odgovor kupcu v zvezi s pritožbo. Prodajalec bo v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v osmih (8) dneh od prejema pritožbe kupcu potrdil, da je prejel pritožbo, mu sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani, Slovenija, Evropa.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Prodajalec si prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Prodajalec nudi možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti po ZVPot-1. Dostop na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo preko povezave: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Skladno z zakonskimi normativi prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZIsRPS).

Domžale, 22.2.2023

Prijavi se na elektronske novice in pridobi 5 % popusta za nakup v 24 urah.

#Amareen na instagramu

Hitra dostava

V 1-3 delovnih dneh.

Garancija na zadovoljstvo

V kolikor si premislite glede nakupa, lahko izdelke v 14 dneh vrnete.

Varen nakup

Vaši podatki so pri nas varni.

Brezplačna dostava

Naročila nad 70,00 EUR bomo brezplačno dostavili na vaš naslov.